Böcker

Boktryckarkonstens historia

Utan böcker skulle vårt samhälle idag se fundamentalt annorlunda ut. Om tryckta böcker inte hade kunnat spridas som de gjorde under renässansen hade många av de vetenskapliga framsteg som gjordes under denna upptäckternas tid inte vara verklighet. Redan på 1600-talet insåg filosofen Francis Bacon boktryckarkonstens betydelse då han utsåg den till en av tre saker som ”i grunden har förändrat den mänskliga civilisationen”.

Innan 1400-talet var böcker en raritet i Europa. För att skapa ytterligare ett exemplar av en bok var man tvungen att kopiera den för hand, det vill säga skriva av den ord för ord. Det var en tids- och arbetskrävande process, vilket resulterade i att böcker på den tiden var mycket dyra. För att få en uppfattning om hur sällsynta böcker var kan nämnas att det i början av 1400-talet endast fanns 122 böcker vid Cambridges universitet i England, och att Portugals kung vid samma tidpunkt endast ägde sex böcker.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Detta var dock inte situationen i Kina. Där blomstrade bokkulturen, och i den kinesiske kejsarens ägo fanns i början av 1400-talet runt 4000 böcker. I Kina hade man sedan 500-talet e. Kr. tryckt böcker på papper, vilket gjorde dem billigare och således mer tillgängliga. Man använde sig av den så kallade träblockstekniken, som innebar att varje individuell boksida snidades fram på en träplatta för tryckning. Trots att man med denna metod endast kunde trycka en boksida i taget var träsnidarna så snabba och skickliga att man kunde framställa billiga böcker i relativt snabb takt, och man fortsatte använda sig av träblockstekniken ända fram till 1800-talet.

Det som skulle revolutionera boktryckarkonsten var dock tekniken med lösa typer. Typerna var stämpelliknande block med spegelvända bokstäver, som arrangerades i ordning för att trycka boksidorna. Tekniken uppfanns i mitten av 1400-talet av Johannes Gutenberg, som också låg bakom den bok som anses innebära starten för massproducerade böcker: Mazarinbibeln eller Gutenbergs bibel. Den trycktes i sammanlagt 180 exemplar under hans levnad, vilket kan jämföras med att det tidigare tog ungefär tre år att framställa ett exemplar av en bok. Idag är boktryckning digitaliserad, men det är tack vare Gutenberg och andra tänkare som vi har den verklighet vi har idag.

Om du är intresserad av historia, eller vill veta mer om boktryckarkonsten, finner du ett stort utbud av tv-kanaler på Canal Digital, där du bland annat kan se dokumentärer om historia.