Böcker

Bokbinderi

En bokbindare var en gång i tiden en hantverkare på samma sätt som en skomakare, en guldsmed eller en glasblåsare. Numera binds dock i princip alla böcker via maskiner (annars skulle det vara omöjligt att skapa så stora upplagor som efterfrågan kräver), men det finns fortfarande några få eldsjälar som arbetar med manuellt bokbinderi.

Att binda böcker innebär att sammanfoga alla de tryckta arken i en bok till just en bok. Detta är en lång och tidskrävande process om det görs på traditionellt sätt, då bokbindaren själv utför alla moment, från de konstnärliga besluten (som val av tyg) till de praktiska detaljerna.800px-Relieur_JPG01

Processen börjar med det moment som kallas för falsning. Det innebär egentligen helt enkelt att man viker arken till den önskade storleken av boken. Därefter följer sorteringen och hopläggningen, då man kontrollerar att alla sidor ligger i nummerordning. Därefter infogar man försättsbladet, det vill säga det blad som kommer att vara först och sist i boken. När den så kallade falsen på detta sätt är komplett, är det dags att häfta samman arken med hjälp av tråd eller ståltråd. Man syr också fast trådar från sida till sida, som kallas bind. Även ryggsidan klistras på i detta steg. Först nu skär man loss tre sidor av falsen för att frigöra bladen så att de faktiskt blir sidor man kan bläddra i. Detta kallas för skärning. Nästa steg är inhängning, och det är nu binden kommer till användning. Dess syfte är nämligen att hålla ihop pärmarna med arken, genom att man fransar upp binden och klistrar fast den på pärmarnas insidor. Vid det här laget börjar boken se ut som en bok, och de två återstående stegen, överklädning och ornering, handlar om rent estetiska tillägg. Överklädning innebär att man klär pärmarna och ryggen med skinn, någon form av textil eller ett överdragspapper. Det finns runt ett tjugotal textiler särskilt framtagna för bokbinderi, och utöver val av material är färgen ytterligare en faktor. Försättsbladen limmas efter överklädningen mot pärmarnas insida, och därefter återstår bara ornering, det vill säga att trycka titel och annan text på pärmens framsida och på ryggen, liksom eventuell förgyllning.

Bokbinderi kan på detta sätt liknas vid matlagning, eftersom man följer en rad förutbestämda steg (ett recept i matlagningens fall) med utrymme för improvisation. Om du tycker om att laga mat, men känner att du behöver ny inspiration och nya recept, ska du gå in på Matklubben.nu.

Taggar: