Böcker

E-böcker

E-boken har blivit allt vanligare under det senaste årtionden, och även om den fortfarande är långt ifrån att konkurrera ut den traditionella pappersboken har den skapat sig en fast nisch på marknaden. En e-bok är som bekant en digital version av en bok, som kan läsas på datorn, på en läsplatta och på vissa mobiltelefoner. E-böcker kan numera lånas på de flesta bibliotek (via deras hemsidor) och köpas i de flesta e-butiker som säljer böcker. Om du själv funderar på att börja sälja e-böcker och behöver en domän för din butik kan du registrera den på Misshosting.se.kindle-785695_640

Det finns de som föredrar traditionella böcker framför e-böcker, de som föredrar motsatsen och de som inte har någon särskild åsikt i frågan. Sanningen är att båda typerna av medium har sina fördelar och nackdelar. När det gäller traditionella böcker är de det mest intuitiva sättet att läsa: du kan känna hur långt du har kommit i boken, du kan lätt hitta tillbaka till ett visst ställe med hjälp av muskelminnet och det är enkelt att bläddra framåt och bakåt. När det gäller e-böcker finns det fördelar med detta medium i vissa situationer. När man snabbt vill ha tag på en viss bok är det till exempel enkelt att gå in på ett biblioteks hemsida och ladda ned den, utan att ens lämna hemmet. Det är också ett smidigt sätt att frakta böcker som annars skulle vara mycket otympliga eller tunga. Det senare kan framförallt vara en fördel för äldre bokälskare, eftersom ryggen och armarna orkar bära allt mindre från biblioteket ju äldre man blir. Med en läsplatta kan man också styra teckenstorleken, vilket hjälper när läsglasögonen har kommit bort.

E-böckerna idag har också en annan viktig funktion, nämligen att bidra till läsforskningen. När du läser en e-bok är det inte bara du som får information om bokens innehåll; boken får också information om dig och hur du läser. Böckerna kan bland annat registrera information om din lästakt, vilka sidor du hoppar över eller skumläser, vilka stycken som stryks under mest, hur långt av boken du läser (eller om du läser hela) och vilken bok du väljer att läsa efter att du har läst klart den du håller på med. All denna information sammanställs till statistik som säger oss mer om hur människan läser.

Taggar: