Böcker

Boktryckeri

Ett boktryckeri är en arbetsplats där man trycker upp texter på papper. Man utgår då från den så kallade boktryckarkonsten, vilket är en teknik att överföra text och bild till papper med hjälp av trycket från en press. Man sätter ihop lösa typer i en speciell sättningsrams så bildas en förhöjd yta Den ytan färgas in med tryckfärg varefter man trycker det mot papper under press.

 

Typografi
En stor del av arbetet på ett tryckeri är arbetet med typografi. Man kan säga att typografin generellt sett kan sägas handla om hantverket och konsten att sätta samman en text, sättning, i tryck eller på skärm. Man vill uppnå både estetik och funktion så att textens budskap förmedlas på bästa möjliga sätt för en god läsupplevelse.

 

Det grundläggande typografiska arbetet
Beroende på vilken text man arbetar med börjar med att göra flera val. De kan vara olika för text som ska tryckas eller publiceras digitalt. Så det handlar om att välja ett lämpligt typsnitt, modell på typsnitt skulle man kunna säga. Därefter bestämmer man typgrad, det vill säga storleken på bokstäverna. Därtill väljer man stilsort, om texten ska vara i rak, fetstil eller kursiverad.

Vidare ingår i typografin att man bestämmer spaltbredd och radlängd. Ska texten vara centrerad över stycke är en slags justering. Man bestämmer också radavståndet, som kallas kägel på typografiska. Till den typografiska konsten hör också att balansera textmassan och dess omfång mot den yta den har att tillgå att tryckas på. Man söker optimera så att marginalerna runt texten blir lämplig för den aktuella slutprodukten.

 

Typografiskt finlir
En kunnig och noggrann typograf lägger sig vinn om att justera förekommande mellanrum i texten. De finner man mellan orden, hit tillhör också avståndet mellan grupper av bokstäver, något som kallas knipning. Avstånd som justeras mellan enskilda bokstavspar kallas kerning.

Det finns mycket mer att tänka på som hur avstavningar ska göras så att det blir läsbara. Måhända finns vissa specialtecken som man behöver rätt version av som citattecken. Sedan finns utsmyckningar som anfanger.Boktryckeri 1

 

Layout
Utöver vad som redan tagits upp angående typografin ovan till kommer uppdelning av textmassan i olika delar. Den huvudsakliga texten, kallas i regel brödtext. Men samtliga typografiska val omfattar andra eventuella delar av texten. Då avses titlar, rubriker, underrubriker, bildtexter och fotnoter. Det kan vara befogat med innehållsförteckningar och register. Sammanfattningsvis – utmaningen består i att få alla dessa delar att bilda en sammanhållen och effektiv helhet. För funktionalitet och estetik kan även linjer, färger och andra grafiska element komma till användning.

 

Tryck
Därefter går texten till tryck. För den intresserade går det alldeles utmärkt att följa hur det gick till förr i tiden genom att besöka ett gammalt tryckeri. Här kan du även få träffa sättaren, tryckaren och faktorn och se dem i arbete.

Taggar: