Böcker

Gör det själv-böcker

Marknaden fullkomligt översvämmas av gör-det-själv-böcker som är en genre för sig, inte att förväxla med en handbok.

 

Handböcker
Handböcker benämns även manualer. De är en slags speciell typ av bruksanvisning. Syftet med en handbok är att den är ett referensobjekt för den som redan är bekant med de allmänna koncepten som beskrivs i skriften. Man finner beskrivningar i hur tv-boxen ska installeras och hur den fungerar. Det finns speciella beskrivningar datorers programspråk, syntax och funktioner. I en handbok kan man lära sig datorprogram. Det är sådant en handbok eller manual beskriver. Till kategorin hör även högspecialiserade uppslagsverk och omfattande handböcker som har karaktären av referensobjekt.

 

Gör-det-själv-böcker
Gör-det-själv-böckerna har en egen nischmarknad för alla de som är händiga, kunniga och hellre vill göra själv – istället för att köpa något färdigt.
En gör-det-själv-bok kan handla om allt från att baka macarons till att göra pulled-pork, brygga egen öl eller bygga ett flygplan från grunden.
Målgruppen för gör-det-själv-böcker är alla som är händiga och hellre bygger/gör något själv istället för att anlita någon att göra ”vad-det-nu-är” åt en.

En gör-det själv-bok kan beskriva ”vad” men även ”hur” det ska göras. Ämnet kan handla om allt från elektronik, till olika sorters matlagning och bakning som hur man sätter en surdeg, gör yoghurt, pulled pork, hamburgare till lagning och ombyggnad av fordon. Här kan man lära sig hur man själv bygger en altan och vad man bör tänka på. Här kan man även finna gör-det-själv-böcker som talar om för en hur man på bästa sätt marknadsför sitt företag och ökar försäljningen.Gör det själv-böcker 1

 

Uttrycket
Uttrycket gör-det-själv kommer av det engelska uttrycket do-it-yourself ofta uttryckt i förkortningen DIY.

I kulturella kretsar använder man benämningen indie (independant, på svenska självständig).
Uttrycket är också förknippat med publicering och egenutgivning. I den formen förläggs bland annat skivor, böcker och tidningar. För dig som ger ut på eget förlag eller bedriver annan typ av verksamhet kan Fakturino vara behjälpliga att finna en partner åt dig bland banker och finansbolag som sköter din fakturering

 

Subkulturen gör-det-själv
Genom gör-det-själv-trenden har en subkultur med en alldeles egen etik växt fram. En gör-det-självare är oberoende av större aktörer och bolagsintressen för sin verksamhet.

Gör-det-själv-fenomenet är en del av Undergroundkulturen.

Taggar: