Top view of workplace in the office on the table
Böcker

Talböcker – en rättighet för vissa

Att lyssna på en bok kan vara ett avslappnande nöje för många. Dock kan det vara en rättighet för vissa, inte bara ett nöje. Man kan ha en synskada som förhindrar att man läser böcker. Man kan även ha läs-och skrivsvårigheter som gör att läsning blir problematiskt. Om man har […]

Stack of books on a wooden library shelf, one of them open on top, multicolored book spines background.
Böcker

Starta bokförlag

Att starta bokförlag är inte helt enkelt. Det finns mycket man behöver tänka på innan man drar igång verksamheten. För det första bör du ha någon form av företag registrerat för att kunna bokföra och redovisa ditt resultat. För det andra behöver du ha en tanke kring vilken typ av […]

Stack of colorful books, grungy blue background, free copy space Vintage old hardback books on wooden shelf on the deck table, no labels, blank spine. Back to school. Education background
Böcker

Konsten att designa en bok

  Alla böcker är rätt lika. Svarta bokstäver i något stilrent och lättläst teckensnitt, vit bakgrund, lite marginaler på sidorna, sidnumreringar längst ned och så en passande framsida. Det kanske inte är ”if you’ve seen one, you’ve seen them all”, men i det stora hela kan böcker ändå sägas vara […]

Bokbinderi
Böcker

Bokbinderi

En bokbindare var en gång i tiden en hantverkare på samma sätt som en skomakare, en guldsmed eller en glasblåsare. Numera binds dock i princip alla böcker via maskiner (annars skulle det vara omöjligt att skapa så stora upplagor som efterfrågan kräver), men det finns fortfarande några få eldsjälar som […]

E-böcker
Böcker

E-böcker

E-boken har blivit allt vanligare under det senaste årtionden, och även om den fortfarande är långt ifrån att konkurrera ut den traditionella pappersboken har den skapat sig en fast nisch på marknaden. En e-bok är som bekant en digital version av en bok, som kan läsas på datorn, på en […]

Boktryckarkonstens historia

Boktryckarkonstens historia

Utan böcker skulle vårt samhälle idag se fundamentalt annorlunda ut. Om tryckta böcker inte hade kunnat spridas som de gjorde under renässansen hade många av de vetenskapliga framsteg som gjordes under denna upptäckternas tid inte vara verklighet. Redan på 1600-talet insåg filosofen Francis Bacon boktryckarkonstens betydelse då han utsåg den […]

Läs mer

Gör det själv-böcker

Gör det själv-böcker

Marknaden fullkomligt översvämmas av gör-det-själv-böcker som är en genre för sig, inte att förväxla med en handbok.   Handböcker Handböcker benämns även manualer. De är en slags speciell typ av bruksanvisning. Syftet med en handbok är att den är ett referensobjekt för den som redan är bekant med de allmänna […]

Läs mer

Pocketboken

Pocketboken

De flesta har väl hållit en pocketbok i handen. En bok med mjuka pärmar som i storlek motsvarar ett A5-format. Namnet har sitt ursprung i engelskans ord för ficka, då en pocketbok vanligtvis får plats i en ficka. Det finns något som kallas för storpocket eller paperback, de är som […]

Läs mer

Boktryckeri

Boktryckeri

Ett boktryckeri är en arbetsplats där man trycker upp texter på papper. Man utgår då från den så kallade boktryckarkonsten, vilket är en teknik att överföra text och bild till papper med hjälp av trycket från en press. Man sätter ihop lösa typer i en speciell sättningsrams så bildas en […]

Läs mer